Akoestische IR-afstandsbedieningtester

idee: Ton Giesberts (Elektor Labs)

In deze schakeling gebruiken we het uitgangssignaal van een standaard IR-ontvanger (IC1 in het schema van figuur 1) om een luidspreker(tje) aan te sturen. De IR-ontvanger van Vishay die we hier toepassen is verkrijgbaar voor diverse frequenties van 30 tot 56 kHz. Een groot aantal IR-afstandsbedieningen volgt het zogenaamde RC5-protocol met een frequentie van 36 kHz. In ons prototype hebben we een TSOP4836 gebruikt; zoals het typenummer suggereert is die bedoeld voor 36 kHz. Hij ‘doet het’ echter ook bij andere frequenties als die niet te veel afwijken.

 

Figuur 1.

Natuurlijk is het signaal aan de uitgang van de IR-ontvanger een beetje te ‘hoogfrequent’ om een behoorlijk geluid te produceren; daarom jagen we het eerst door een deler-IC (IC2). Afhankelijk van uw persoonlijke voorkeur kunt u het signaal van een van de uitgangen gebruiken (wij hebben uitgang ‘0’ (pen 9) gebruikt – het door 2 gedeelde ingangssignaal).

Met dit signaal sturen we een wel heel erg simpel balanstrapje (T1/T2) aan, dat echter genoeg ‘pep’ levert om een klein luidsprekertje aan te sturen.

De schakeling wordt gevoedt met 3 V (twee AA-batterijen); het stroomverbruik bedraagt ongeveer 13 mA maximaal (0,66 mA in rust). R1 en C1 ontkoppelen de voedingsspanning voor de IR-ontvanger om eventuele storingen op de voedingsspanning die door de uitgangstrap worden veroorzaakt, tegen te gaan.

Met deze schakeling (die op breadboard of gaatjesprint kan worden opgebouwd) kunt u niet alleen controleren of een IR-afstandsbediening het nog doet, maar kunt u ook verschillende merken en modellen met elkaar vergelijken.