Wie het kleine niet eert – aflevering 2

7 november 2019, 00:00

Energiezuinig relais

idee: Michael A. Shustov (Rusland) en Andrey M. Shustov (Duitsland)

Variant 2

In deze variant (figuur 1) is het elektromechanische relais vervangen door een MOSFET (van het type 2N7075 of 2N7085) als schakelend element. Belangrijk is: in tegenstelling tot de vorige variant kan hier de inschakelduur van de lamp heel comfortabel worden ingesteld met behulp van (instel)potmeter R3. Daarbij geldt grofweg dat 1 kΩ correspondeert met 1 seconde, zodat met de in het schema aangegeven waarde van 50 kΩ een instelbereik van 1...50 seconden is gerealiseerd.
 

Figuur 1

Het grote voordeel van deze variant is dat voor de tijdbepalende condensator C1 een veel minder ‘dik’ exemplaar kan worden genomen. Dit verbetert de reproduceerbaarheid van de schakeling. De maximaal te schakelen stroom (bij afdoende koeling) bedraagt ongeveer 30 A voor de 2N7075 en 20 A voor de 2N7085.

Ook hier geldt weer: deze variant is uitsluitend geschikt voor laagspannings-gelijkstroomtoepassingen, en mag NOOIT worden gebruikt voor lampen die op het lichtnet zijn aangesloten.

Miniatuur-druktoetsjes met een moment-verbreekcontact zijn probleemloos verkrijgbaar. ‘Echte’ lichtnet-schakelaars met dezelfde functionaliteit zijn weliswaar wat minder dik gezaaid, maar ze bestaan echt wel – zet Google maar eens aan het werk met de zoekterm ‘impulsdrukker’... Bij de lichtnet-variant die we volgende week bekijken, komen die wellicht goed van pas!

Correctie

Meerdere lezers hebben ons er (terecht) op gewezen dat in het schema van de eerste variant vorige week een fout is geslopen: de vrijloopdiode D2 is op de verkeerde plaats terecht gekomen. Onze excuses, natuurlijk, en dank aan de oplettende lezers! Hieronder het gecorrigeerde schema (figuur 2).

 

Figuur 2

 
Reacties worden ingeladen...
gerelateerde items