Elektor Team

Zichtbaar geluid

10 december 2013, 14:37
Zichtbaar geluid
Zichtbaar geluid

Het Engelse meetinstituut NPL heeft een akoesto-optische meetmethode ontwikkeld waarmee het geluid dat van een luidspreker afkomstig is met behulp van een laserstraal zichtbaar kan worden gemaakt. Hiermee kunnen onvolkomenheden in het luidsprekerontwerp sneller worden gedetecteerd dan met de traditionele methode waarbij het geluid op verschillende plaatsen met een microfoon moet worden opgenomen.

 

De nieuwe meetmethode die ‘Rapid Acousto-Optic Scanning’ (RAOS) wordt genoemd, is gebaseerd op het effect dat licht in de atmosfeer door  geluidsgolven wordt afgebogen. De geluidsgolven zorgen er namelijk voor dat de brekingsindex van de lucht verandert. Door nu de lucht voor de luidspreker met een laserstraal te scannen kan een afbeelding van de door de luidspreker uitgestraalde geluidsgolven worden gemaakt. Om de zeer kleine snelheidsvariaties in het laserlicht te kunnen meten wordt dit met een reflecterende plaat teruggekaatst en worden de variaties met een laser-interferometer gedetecteerd. Van deze interferometer wordt een scannende variant gebruikt - de laser scanning vibrometer - waarmee het geluidsbeeld 100.000 keer per seconde wordt gescand. Hiermee zijn hoge-resolutie afbeeldingen van de geluidsgolven mogelijk. 

Reacties worden ingeladen...
gerelateerde items