electronica Fast Forward 2018 - Regels en Voorwaarden

1 januari 2018, 09:02

electronica Fast Forward 2018: het Startup Platform Powered by Elektor

Door het inzenden van het aanmeldingsformulier verklaart de kandidaat akkoord te gaan met de volgende regels en voorwaarden.
 

Deelname

Innovators uit alle hoeken van de wereld kunnen deelnemen in de categorieën Startup of Prototype. Na het kiezen van de juiste categorie moeten alle deelnemers zich registeren door een korte beschrijving van hun inzending in te voeren via de webpagina www.elektormagazine.com/login. Alle inzendingen worden gecontroleerd en beoordeeld door de jury.

De geselecteerde deelnemers worden op de hoogte gebracht en gevraagd om een meer gedetailleerde beschrijving in te zenden. Dat kan in de vorm van een abstracte beschrijving van maximaal 500 woorden en optioneel een video van maximaal 2 minuten. Zorg ervoor dat de documentatie die u instuurt zo volledig mogelijk is, zodat de jury een duidelijk beeld van het project kan krijgen.

Uw documentatie zal niet worden gepubliceerd. Onvolledige of onleesbare inzendingen komen niet in aanmerking. Het is toegestaan om meerdere inzendingen te doen.

De aanmelding moet vóór de deadline online worden gedaan. De sluitingsdatum voor deelname is 9 september 2018.

 

Beoordeling

Alle ontvangen inzendingen worden gereviewd en beoordeeld door een team dat bestaat uit deskundige technici en vakjournalisten bij Elektor International Media. Dit team zal uit de korte omschrijvingen de deelnemers met de beste voorstellen selecteren en die vragen om een meer gedetailleerde beschrijving in te sturen voor 1 oktober 2018.

De winnaars in de beide categorieën (prototypes en startups) worden uitgenodigd om tegen elkaar te strijden op electronica 2018 om één van de prijzen te winnen. Startups die door het team zijn geselecteerd kunnen gebruik maken van het startup platform op electronica 2018 om hun ideeën te presenteren tegen een tarief van maximaal €1.000.
 

Prijzen

De winnaar van de Eerste Prijs ontvangt een marketingpakket ter waarde van €75.000 van Elektor inclusief een stand op electronica 2020. De winnaar van de Tweede Prijs wordt bekroond met een Elektor-mediacampagne ter waarde van €50.000. De winnaar van de Derde Prijs kan profiteren van media-exposure via het internationale netwerk van Elektor ter waarde van €25.000. De beste van de besten ontvangt de electronica Fast Forward Award! De beslissing van de jury is definitief. 
 

Publicatie en Promotie

Door het insturen/uploaden van het aanmeldingsformulier geeft de inzender toestemming om de informatie over zijn/haar bedrijf, de korte en lange omschrijving van het project en de eventueel foto’s die naar Elektor en de electronica Trade Fair zijn gestuurd in verband met de aanmelding, exclusief door Elektor en Elektronica/Engineersonline (of Mybusinessmedia) mogen worden gebruikt op papier en op het Internet. Het copyright blijft eigendom van de deelnemer/maker. Als er bij de ceremonie rond de prijsuitreiking video- en/of geluidsopnamen worden gemaakt, geeft de kandidaat door het invullen van de aanmelding aan, dat hij/zij ermee akkoord gaat dat die opnamen zonder compensatie kunnen worden gebruikt voor reportage en/of public relations voor electronica Fast Forward en voor promotionele doelen voor Elektor en de electronica Trade Fair en deze opnamen kunnen worden gepubliceerd en openbaar gemaakt op het internet. De deelnemer gaat ermee akkoord om te werken met Elektor en de electronica vakbeurs, vrij van rechten van derden.
 

Aanwezigheid bij electronica 2018

De door de jury geselecteerde innovators in de categorie Startup worden sterk aangemoedigd om persoonlijk, met hun product, aanwezig te zijn bij het electronica Startup Platform. Een plaats om het product te presenteren kost maximaal €1000. Die betaling wordt niet vergoed als u niet persoonlijk aanwezig bent tijdens deze Startup-week. Afzeggingen op het laatste moment worden niet geaccepteerd. Gedane uitgaven kunnen niet worden vergoed.
Alle geselecteerde deelnemers in de categorie Prototypes komen in aanmerking voor gratis expositieruimte. Als u hierover vragen hebt, beantwoorden we die graag. Let op: bij succesvolle nominatie voor verschijnen op electronica 2018 bent u verplicht om te presenteren.

Persoonsgegevens/Privacy
Elektor International Media B.V. (hierna: Elektor) ziet het als haar verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Elektor handelt in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)/General Data Protection Regulation (GDPR), die sinds 25 mei 2018 van kracht is.
In het kader van onze diensten worden door ons persoonsgegevens verzameld, bewaard, doorgegeven of anderszins verwerkt. De werknemers van Elektor zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.


Elektor legt uw gegevens vast in het kader van uw deelname aan electronica Fast Forward, the Start-Up Platform powered by Elektor. Om uw inzending te kunnen beoordelen zal Elektor uw gegevens (voornaam, achternaam en emailadres) delen met Messe electronica en de juryleden van electronica Fast Forward, the Start-Up Platform powered by Elektor. Uw e-mailadres kan ook worden gebruikt om u te informeren over producten en diensten van Elektor, Messe electronica en de sponsoren (juryleden) van het evenement.  
 
Als u geen prijs stelt op informatie of aanbiedingen per email of per post afkomstig van Elektor, kunt u dit doorgeven service@elektor.com.
 
​Ik ga akkoord met de vermelding van mijn gegevens in de deelnemerslijst die op de site genoemd wordt (voornaam, achternaam).

Meer informatie over ons privacy beleid kunt u hier lezen: https://www.elektor.nl/privacybeleid
 


 
Reacties worden ingeladen...
gerelateerde items