Inhoud en omvang

Het woord “klein” is wel op zijn plaats, want het ABC of Capacitors door Stephan Menzel is klein: het heeft maar 76 pagina’s, terwijl de Trilogy er maar liefst 308 heeft. Maar net als de Trilogy of Inductors is het een hard-cover, gebonden boek. Het is goedkoop (€9.90 in de Elektor-shop) en heeft dezelfde heldere lay-out en is gedrukt op papier van hoge kwaliteit.
Natuurlijk is Würth een groot leverancier van “bijna alles wat op een condensator lijkt”, maar toch is het ABC of Capacitors niet bedoeld om de verkoop te stimuleren: in het hele boek is geen Würth-bestelnummer te vinden. In plaats van reclame te maken, gaat Würth naar de kern van de zaak: kennis van de materie. In de traditie van Trilogy of Inductors bevat het nieuwe boek ABC of Capacitors een grondige bespreking van de elektrische, elektronische en natuurkundige aspecten van een component an sich, in dit geval de condensator. De misleide audiofiel zal in dit boekje niets vinden om te bewijzen dat hij gelijk had bij zijn “luistersessie met de ultra-lineaire condensator XYZ van maar 45 Euro per stuk”. Nee, in dit boek gaat het over objectieve zaken, zoals de tangens-delta-factor van een condensator. Daar valt iets van te leren. Natuurlijk mogen we daarvan genieten bij het geluid van zuiver weergegeven muziek.

De juiste volgorde

Zoals de ondertitel al suggereert presenteert het boek de informatie in deze volgorde:
  1. Basisprincipes
  2. Eigenschappen van condensatoren
  3. Condensatortypes
Daar valt weinig tegenin te brengen. Het begint dus met een gedegen behandeling van de basisprincipes in hoofdstuk 1 en 2. De Principes en Eigenschappen worden behandeld als in een leerboek of naslagwerk met — waar vind je dat nog tegenwoordig? — perfect weergegeven formules, zonder te bezuinigen op de gevreesde Griekse tekens zoals alfa, delta, theta, pi en phi, als hoofd- en als kleine letter! Ook worden keurige indices gebruikt en zelfs het minteken heeft dezelfde breedte als het plusteken. Ik geef het meteen toe: ik maak me er gemakkelijk vanaf door die symbolen hier niet weer te geven, maar dat is omdat Elektor’s web-gebaseerde publicatiesysteem voor reviews en nieuws alles verhaspelt wat moeilijker is dan platte tekst.

Het zwakke punt van het boekje zit niet in fouten, omissies of langdradige formuleringen — in tegendeel — maar in het ontbreken van een afsluitend hoofdstuk over het kiezen van condensatoren in de praktijk. Al in hoofdstuk 3 zijn aanwijzingen voor dat kleine gemis. Dat hoofdstuk behandelt de volgende condensatortypes met een vaste capaciteit: folie, elektrolytisch en ceramisch, de laatste verdeeld in klasse 1 t/m 4.  Helaas worden bij die types geen voorbeelden genoemd van gangbare toepassingen in de industrie, die een vloeiende overgang zouden hebben gevormd naar een selectiegids om het boek mee af te ronden. Een voorbeeld: hoewel de NP0-condensator is genoemd als lid van klasse 1 van keramische condensatoren met een temperatuurcoëfficiënt TC=0 (in theorie), zou een korte bespreking van de toepassing in oscillatoren hebben geholpen om het boek meer praktijkgericht te maken. Ik respecteer de heldere afgrenzing die de auteur heeft gemaakt: theorie gaat voor de praktijk.