Meer over Engeland (2)

| Digitale televisie heeft de toekomst. In Engeland is men er al druk mee bezig, maar de rest van Europa, Noord-Amerika en Japan volgen snel....

| Iweede nationale prijs Engeland SatBlaster lite Het doel an dit programma is om met behulp an een Sound- blaster-geluidskaart het uitgangssi...