Meer over IP (2)

| In de vorige aflevering noemde ik al de veelheid aan toepasbare communicatieprotocollen; kijk eerst eens naar het grafische overzicht van ve...

| _ li uti/auqustus 1990 IR-detektor sensor 02 mA oor zijn rekening neemt Het stroomerbruik kan nog worden gereduceerd door gebruik te maken...