Alle items met de tags Microcontroller en Programmeren (3)

| Chipkaarten uitlezen en beschrijven is wel leuk, maar een praktische toepassing met zo'n kaarten is natuurlijk veel interessanter! Onde...

| Vaak staat men voor de opgave een elektrische grootheid te meten, weer te geven, en vervolgens een actie te ondernemen wanneer een grenswaar...

| Zonder programma is een microcontroller nutteloos. Zo'n programma wordt bij de fabricage al in het masker aangebracht of naderhand met...