Meer over Nauwkeurigheid (18)

| Elke elektronicus heeft wel een of meer multimeters. Maar hebt u er wel eens over gedacht om in plaats van een handmultimeter een tafelmodel...

| Elke elektronicus heeft wel een of meer multimeters. Maar hebt u er wel eens over gedacht om in plaats van een hand-multimeter een tafelmode...

| In industriële motorbesturingssystemen zijn vaak extra elementen nodig voor het onderling verbinden van de bouwstenen. Die brengen veel prob...

| Er ging een langdurige en grondige studie vooraf aan dit ontwerp, maar het resultaat mag er zijn: deze LCR-meter heeft een bijzonder hoge na...

| Een geïntegreerde accelerometer is behalve voor het registreren van versnellingskrachten ook bruikbaar voor het meten van hellingspercentage...

| Met behulp van een in- en uitgangsbuffer, twee zenerdioden en nog wat "losse" componenten kan een begrenzer worden geconstrueerd, die in al...

| Deze nauwkeurige dubbelzijdige gelijkrichter is geschikt voor signalen tot -3 V en heeft toch slechts een asymmetrische voedingsspanning nod...

| Dit project omat een geaanceerde elektrocardio- graaf met een eel grotere nauwkeurigheid dan de eschik elektrocardiografen die in gebruik zi...

| Met behulp van een compacte 8-pens A/D-omzetter van Maxim kan elke PC voorzien worden van een analoge ingang die met een nauwkeurigheid van...

| Het zou nogal een understatement zijn om de DS1620 simpelweg als temperatuursensor te betitelen. In de hier gepresenteerde schakeling functi...