Meer over Nauwkeurigheid (18)

| De firma Dallas Semiconductor is een halfgeleiderfabrikant die wat minder bekend is. Deze fabrikant heeft echter een aantal zeer interessant...

| De elders beschreven stroombron met één opamp is redelijk te berekenen, maar aan de gebruikte weerstanden worden de nodige eisen gesteld. Te...

| De hier gepresenteerde temperatuursensor, de DS1920 van Dallas Semiconductor, meet temperaturen in een bereik van -55 tot +100 øC met een na...

| t frekwentieschakelaar il Aan schakelaars die reageren f2 dan wordt de uitgang laag gebruikt kan worden Rl en De nauwkeurigheid is theore...

| 1 2-GHz- --- unierseelteller een maat oor de ingangsfre- deel 3 kwentie (f N/T) De nauwkeurigheid an de meting wordt door twee dingen bepa...

| flash-thermometer goedkoop snel en nauwkeurig circuit gebruikt kunnen worden (dit oerigens alleen als men Qua nauwkeurigheid tenminste niet...

| elelcrtuur 30e jaargang nr 2 februari 1990 ISSN 00135895 JANUARI 1990 is een uitgae anUitgeersmij B elektronische tijdbalans 1-42 Peter Tr...

| 11 ELEI{TRONISCBE naar een idee an F Roesky (W-Duitsland) TIJDBALANS oor het kalibreren an mecha- Kent u ze ook nog die degelijke ouderwets...