Meer over Wisselspanning (11)

| Gelijkspanningsgevoede verlichting is goedkoper en groener dan wisselspanningssystemen. De belangrijkste reden is dat de transformatoren en...

| Deze omvormer maakt het mogelijk een gelijkspanning of een qua frequentie onregelmatige netspanning om te zetten in een stabiele wisselspann...

| GESCHIEDENIS AN DE ELEKTRONICA (4) Het jaar 1831 was om meer dan één een spoeltje draaien in het eld an een permanente magneet en con- reden...

| De elders in deze uitgave beschreven schakeling voor het meten van de luchtvochtigheid met behulp van de NH-3 (figuur 1a) is met een kleine...

| Zoals de titel in feite al aangeeft, zet deze schakeling een sinusvormige wisselspanning om in de bijbehorende RMS-waarde. Dat mag op zich m...

| Bij netsynchrone schakelingen is in veel gevallen de nuldoorgang het moment waarop gesynchroniseerd wordt. Hiervoor is wel een deelschakelin...

| Aangezien het meten van vloeistoffen met behulp van gelijkspanning snel tot elektrolyse-effekten en korrosie-problemen leidt, is hier als me...

| Asynchrone motoren hebben net als synchrone motoren een toerental dat sterk afhankelijk is van de netfrekwentie. Met behulp van de toerenreg...

| drie-fase sinus-omormer leert 600 800 A Omormers behoren tol die kate- gorie an schakelingen waar re- gelmatig naar geraagd wordt Maar hel o...

| olDschakelbare AC-oedinl! Wie een tamelijk forse wisselspanning an instelba- re grootte nodig heeft zal daaroor meestal een zoge- hand ie la...