Met bijna een miljard geregistreerden heeft India het grootste biometrische identiteitssysteem in de wereld. Het Aadhaar-identiteitssysteem eist van de inwoners dat ze hun biometrische gegevens afstaan als bewijs van hun identiteit. Tegenstanders waarschuwen dat er te weinig beschermende maatregelen zijn genomen, waardoor de deelnemers blootstaan aan verschillende risico’s zoals identiteitsdiefstal en vérgaande controle die hun privacy in gevaar brengt.
Lees het originele artikel in het Engels >>