Stefan Kalbermatter (Zwitserland)

Enige tijd geleden werd de auteur gevraagd of het mogelijk was een schakeling te maken voor een drumlicht bij carnavalsfestiviteiten. Het was de bedoeling dat er lichtflitsen verschenen telkens als er op een trommel werd geslagen. Vooral ‘s avonds geeft zoiets een heel mooi effect als je daarmee over straat loopt, alleen of in een hele groep.

 
Ook elke twee weken een Elektor.POST artikel in de mailbox?
Schrijf u gratis in voor de nieuwsbrief!


De eerste gedachte was om een microfoon te gebruiken die werd aangesloten op een versterker, welke op zijn beurt een monostabiele multivibrator aanstuurde die een paar LED’s liet oplichten. Dit idee werd al snel weer verworpen omdat de microfoon te veel omgevingsgeluid oppikte (vooral een probleem tijdens carnaval) en de LED’s constant liet branden. Er bleek dus een ander type ‘sensor’ nodig te zijn om te detecteren wanneer op een trommel werd geslagen.

Een oplossing werd gevonden in een gesloopte wekker met een kapotte behuizing, die een keertje te veel op de grond was gevallen tijdens het uitschakelen van het alarm. De ingebouwde piëzo-buzzer leek een goede kandidaat te zijn als trigger-sensor. Hij werd uit de wekker gesloopt en via een kabeltje op een oscilloscoop aangesloten. En ziedaar, zelfs zachtjes tikken op het piëzo-element leverde duidelijke spanningspieken op het scoopscherm. Dat zag er veelbelovend uit!
Op basis van deze ontdekking werd een schakeling ontworpen waarin alleen maar standaard componenten werden gebruikt - zie het schema. De werking is eenvoudig: Het uitgangssignaal van het piëzo-element (dat direct op de trommel wordt gemonteerd) gaat via gevoeligheidspotmeter P1 naar de trigger-ingang van een LM555 (IC1) die is geschakeld als monostabiele multivibrator (MMV). De lengte van de uitgangspuls van de LM555 kan worden aangepast met een tweede potmeter, P2, in een bereik van ongeveer 0...1,1 seconde. Een medium-powertransistor (T1) aan de uitgang van de LM555 stuurt de LED’s aan.