14-12-2017: Overlijdensdatum van het open Internet?

29 november 2017, 09:06
14-12-2017: Overlijdensdatum van het open Internet?
14-12-2017: Overlijdensdatum van het open Internet?
Het ziet er naar uit dat 14 december 2017 de geschiedenis in zal gaan als de dag van het afschaffen van de netneutraliteit. Op die dag stemt de verantwoordelijke commissie van het Amerikaanse FCC voor het opheffen van de Internetregels van de voormalige regering-Obama.

In de commissie van het FCC die hierover mag beslissen zitten op dit moment drie Republikeinen en twee Democraten. Daarom kunnen we er vanuit gaan, dat de beslissing gemakkelijk zal worden genomen, zoals de regering-Trump graag wil. Daarna staan er geen grote politieke hindernissen meer in de weg en na het doorlopen van de wetgevende kamers wordt het, eufemistisch “Restoring Internet Freedom Act“ genoemde, wetsvoorstel dan komende lente van kracht. Tenzij een bevoegde federale rechtbank de zaak alsnog blokkeert, maar die kans lijkt maar klein.

Waar het om gaat: het is de bedoeling dat de door de vorige regering vastgestelde regels over het vrij van discriminatie doorgeven van data door de netwerken of de infrastructuur van ISP’s (Internet Service Providers, waarvan er op dit moment nog duizenden zijn in de USA) moeten worden afgeschaft. Ook de transparantieregels met betrekking tot de geleverde prestaties van de ISP’s en hun financiering zouden worden afgeschaft. Met ander woorden: tot nu toe was het niet toegestaan om bepaalde content voor te trekken in vergelijking met andere qua transportcapaciteit, -kwaliteit en/of -snelheid. Met name het „verkopen“ van bandbreedte voor specifieke diensten was niet toegestaan. Bovendien zijn er nu nog laagdrempelige klachtenprocedures voor het niet-naleven van de tot nu toe geldende regels.

De waarschijnlijke consequenties: het Internet wordt niet-transparant. Monopoliestructuren van aanbieders van content en providers kunnen hun eigen inhoud bevoordelen en de concurrentie discrimineren. Kleine bedrijven (startups) zullen waarschijnlijk worden opgezadeld met grote financiële hindernissen. En tegelijkertijd zou er ook meer controle van de inhoud van het dataverkeer kunnen komen, want met zogenaamde „deep packet inspection“ willen providers natuurlijk kijken, wat voor data er wordt getransporteerd om hun zakelijke belangen te beschermen. Misbruik door het bespioneren van concurrenten en door oneerlijke handicaps voor concurrerende diensten ligt bijna voor de hand.

De naam van het wetsvoorstel is niet alleen eufemistisch, maar herinnert zelfs aan het taalgebruik van het Ministerie van Waarheid in George Orwell’s 1984: men zegt het Internet „te bevrijden“ en „oneerlijke“ regulering af te schaffen. Het gevolg zal zijn, dat de Internet-markt vergaand wordt gedereguleerd, met goede gevolgen voor sommige ISP-aandeelhouders en negatieve gevolgen voor de rest van de industrie en, gezien de wereldwijde gevolgen van deze maatregelen, voor de hele mensheid.

De exacte formulering van de Restoring Internet Freedom Act kunt u nalezen in dit PDF-bestand.
 
Reacties worden ingeladen...
gerelateerde items