Triac is een acroniem voor triode alternating current. Het is een halfgeleider die tot de familie der thyristoren en SCR’s (silicon controllerd rectifiers) behoort. In tegenstelling tot een thyristor die de stroom slechts in één richting doorlaat, geleidt een triac de stroom in beide richtingen. U kunt triacs aantreffen in wisselstroomschakelaars en -regelaars als motordrivers, verwarmingsregelaars en dimmers.

Omdat triacs vooral in schakelingen worden gebruikt die direct met het lichtnet zijn verbonden, kan het best wel gevaarlijk zijn ermee te gaan spelen. Ook is het niet gemakkelijk de signalen in een triacschakeling te meten; daarvoor zijn speciale (en kostbare) probes nodig. Een simulator zoals LTspice kan dan een goed alternatief zijn.

In deze video geven we eerst wat achtergrondinformatie over de triac, en dan laten we zien hoe u de populaire simulator voor een triacschakeling configureert. Na het bekijken van deze video weet u hoe u met gevaarlijke schakelingen kunt stoeien zonder gevaar te lopen uzelf te elektrocuteren of anderszins in de vernieling te helpen.