HOTSPOTS-seminars van Keysight

15 februari 2017, 15:00
HOTSPOTS-seminars van Keysight
HOTSPOTS-seminars van Keysight

Om in een dynamische technologiebranche als de elektronica niet de aansluiting te verliezen en voorop te blijven lopen, moet men leren en blijven leren – daar valt niet aan te ontkomen. Keysight Technologies biedt daarom onder de naam HOTSPOTS technische seminars aan die voor professionals in diverse technologiebranches een bron van diepgaande en actuele informatie zijn.

Keysight Technologies ondersteunt al meer dan 75 jaar wetenschappers, onderzoekers en engineers bij hun meettechnische uitdagingen. Keysight stamt af van het in 1939 opgerichte Hewlett-Packard, was destijds bekend onder de naam Agilent Electronic Measurement Group en is nu een zelfstandige onderneming. Maar ondanks deze geschiedinis met vele naamsveranderingen heeft Keysight er steeds in belangrijke mate aan bijgedragen dat de nieuwste elektronische producten sneller en tegen lagere kostprijs op de markt konden komen.

Het HOTSPOTS-programma van Keysight bestaat uit een reeks technische seminars bedoeld voor leidende ondernemingen op het gebied van draadloze communicatie, lucht/ruimtevaart en defensie, automotive, energie en halfgeleiders. Dit programma wil een platform zijn waar men collega's leert kennen en met experts van Keysight van gedachten kan wisselen over meettechnische uitdagingen.

De zes HOTSPOTS-seminars bestrijken de volgende onderwerpen:
 

  • HF- en microgolfmetingen
  • digitale metingen
  • meten aan omzetterschakelingen
  • materiaal- en componentanalyse
  • metingen aan IoT-producten
  • aspecten van instrument management

De seminars worden gegeven door coryfeeën op de betreffende vakgebieden. Elk onderwerp wordt op een holistische manier benaderd, waarbij tools worden aangereikt die u in staat stellen in de voorste gelederen te blijven ondernemen. Niet alleen profiteert u van de vakkennis van de Keysight-experts, maar ook bent u in de gelegenheid zich in de praktijk met de Keysight-oplossingen vertrouwd te maken. Kortom: spreek met de experts, speel met de demo-apparatuur en laat u overtuigen.

Elk seminar is verdeeld in een aantal thema's; hieronder stippen we die in het kort aan.

Seminar HF- en microgolfmetingen

Keysight is al 70 jaar markleider op het gebied van spectrum- en netwerkanalyzers. Tijdens dit seminar verschaft Keysight aan de hand van praktische toepassingsvoorbeelden inzicht in HF-meetmethoden. Hier ontdekt u de nieuwste testoplossingen en doet u kennis op die u elke dag bij uw werk kunt gebruiken. Applicatie- en productexperts van Keysight presenteren de nieuwste innovaties en stellen functies en features voor die uw meetmogelijkheden verder kunnen uitbreiden. Het seminar is opgesplist in 5 thema's: principes van de spectrumanalyse; principes van de vectorsignaalanalyse; principes van HF-vermogensmetingen; principes van de netwerkanalyse; principes van HF-ontwerp en -simulatie.

Seminar digitale metingen

Hier krijgt de deelnemer inzicht in de signaal- en voedingsspanningsintegriteit – van ontwerp tot en met validering. In alle fasen, van het eerste concept tot aan de conformiteitstest, kan Keysight helpen problemen in een vroeg stadium te herkennen, de prestaties van producten te optimaliseren en het product op tijd marktrijp te hebben. Het seminar biedt informatie over EM-simulatietools, nauwkeurige metingen van de voedingsspanningsintegriteit met behulp van al aanwezige en/of nieuwe oscilloscoop-tools, technieken voor nauwkeurige metingen met high-speed oscilloscopen en de keuze van de juiste willekeurige-golfvormgenerator voor uw specifieke ontwerp.

Seminar metingen aan omzetterschakelingen

Hier gaat het om de nieuwste oplossingen van Keysight voor het analyseren van de energie-efficiëntie en de vermogensopname van componenten en modules voor vermogenselektronica. De wens om het energieverbruik te reduceren en daarmee ook de CO2-emissie, stimuleert innovaties op het gebied van vermogenselektronica en -converters. Twee van de belangrijkste thema's zijn een hoger rendement, maar ook een nauwkeurige analyse van de vermogensopname. Keysight biedt nieuwe oplossingen voor gebruik tijdens alle ontwikkelfasen van omzetterschakelingen, in de vorm van meetapparaten en -software voor het evalueren van componenten en modules, ontwerpsimulatie, hardware-ontwerp en -debuggen, validering en certificering.

Seminar materiaal- en componentanalyse

De eigenschappen van materialen (natuurlijk voorkomende of kunstmatige) zijn om veel redenen van groot belang. Materialen als metalen, halfgeleiders of organische materialen (denk aan polymeren) hebben ons de afgelopen honderd jaar of meer veel goeds gebracht, terwijl materialen die momenteel worden ontwikkeld (zoals oxidehalfgeleiders, koolstof-nanobuisjes en grafenen) voor de komende jaren veel nieuwe mogelijkheden beloven. Keysight zal net zoals in het verleden ook in de toekomst test- en meetoplossingen leveren die gelijke tred houden met de toenemende eisen van materiaalwetenschappers. Dit seminar biedt een overzicht van de belangrijkste in opkomst zijnde technologieën en de oplossingen die Keysight aandraagt voor de meettechnische uitdagingen die daarmee gepaard gaan.

Seminar metingen aan IoT-producten

Hier biedt Keysight een kijkje in de keuken bij het ontwerpen, ontwikkelen en valideren van IoT-producten. Er worden oplossingen voorgesteld voor de uitdagingen waarmee ontwikkelaars van IoT-producten worden geconfronteerd (op component-, schakelings- en systeemniveau) – betrouwbare en nauwkeurige testoplossingen die bijdragen aan een kortere time-to-market. In vier presentaties worden innovatieve oplossingen gepresenteerd voor simuleren, valideren en testen – oplossingen die tijd en geld sparen. Tijdens dit seminar bestaat ruimschoots mogelijkheid om met experts van Keysight van gedachten te wisselen over uw testproblemen en -wensen bij het ontwerpen, ontwikkelen en testen van IoT-producten.

Seminar aspecten van instrument management

Dit seminar, dat in tegenstelling tot de andere slechts een halve dag in beslag neemt, concentreert zich op kalibratie en de keuzen die in dat opzicht gemaakt moeten of kunnen worden. Nauwkeurige metingen zijn van eminent belang voor cruciale beslissingen van ontwerp tot productie; maar wat zijn de juiste keuzes voor uw specifieke situatie, gezien in het licht van het toenemend aantal kalibratieniveaus en -providers? Dit dilemma wordt tijdens het seminar zowel van de technische als van de bedrijfseconomische zijde benaderd.

gerelateerde items