Denemarken, Duitsland en Nederland hebben een ambitieus plan voor het bouwen van een grote windenergie-hub in de Noordzee gelanceerd. De kern van het plan is het ontwikkelen van één of meer kunstmatige eilanden, met onderlinge verbindingen naar landen die grenzen aan de Noordzee.

Vorige week hebben drie transmission system operators ( TSO ’s) TenneT B.V. (Nederland), Energinet.dk (Denemarken) en TenneT GmbH (Duitsland), in Brussel een overeenkomst getekend om samen te werken aan de ontwikkeling van de Wind Power Hub. Andere partijen, waaronder infrastructuurbedrijven en andere TSO ’s, hebben aangegeven dat ze geïnteresseerd zijn om zich bij dit consortium aan te sluiten.
Totale capaciteit: 100.000 MW
Het doel van het plan is om de kosten van het opwekken en distribueren van offshore windenergie te reduceren. Eén van de onderdelen die offshore windenergie duur maken zijn de koppelsystemen. De zogenaamde Power Link Islands kunnen veel windmolenparken met het vasteland verbinden. Bij een totale capaciteit van tussen 70.000 MW en 100.000 MW kunnen, dankzij schaalvoordelen, aanzienlijke kostenbesparingen worden gerealiseerd.
Er zouden rechtstreekse verbindingen tussen de eilanden en Nederland, Denemarken, Duitsland, Groot-Brittannië, Noorwegen en België moeten komen. De transportleidingen zouden ook kunnen dienen als onderlinge verbindingen, voor het vergemakkelijken van de handel in elektriciteit tussen de landen.

Nog een kostbaar element van het bouwen en onderhouden van offshore windmolenparken is de complexiteit van de logistiek, als de windmolens ver uit de kust staan. De kunstmatige eilanden helpen om dat probleem op te lossen: er kunnen medewerkers en werkplaatsen op het eiland worden gestationeerd, dicht bij de windmolens.

Inschrijven
Schrijf u in voor tag alert e-mails over Elektor Energy!

 
Als locatie denken de TSO ’s aan de Doggersbank. Die bevindt zich centraal tussen de genoemde landen en de windcondities zijn erg goed. De Noordzee is daar tamelijk ondiep en dat maakt het gemakkelijker en goedkoper om de windmolenparken en het eiland zelf te bouwen.

Peder Østermark Andreasen, CEO van Energinet.dk zegt: 'Offshore windenergie heeft de afgelopen jaren bewezen steeds meer concurrerend te zijn en het is belangrijk om ons voortdurend te concentreren op verdere prijsreductie in de verbindingen tussen energienetten. We hebben innovatieve en grootschalige projecten nodig, zodat offshore windenergie in de toekomst een nog grotere bijdrage kan leveren in onze energiebehoefte.'
 


Afbeelding: Power Link Island. Bron: TenneT B.V.