Microsoft: Democratiseer kunstmatige intelligentie

23 januari 2018, 08:03
Brad Smith en Harry Shum van Microsoft schreven het voorwoord van The Future Computed. Beeld: Microsoft
Brad Smith en Harry Shum van Microsoft schreven het voorwoord van The Future Computed. Beeld: Microsoft
“Vraag niet wat computers kunnen doen, maar wat ze moeten doen”, zegt Microsofts president Brad Smith. Met een nieuw boek adresseert Microsoft de ethische kant van Kunstmatige Intelligentie (KI). Hiermee hoopt het bedrijf een mondiale discussie te genereren over de ontwikkeling van KI. Want de rol die KI zal vervullen in de maatschappij kan niet bepaald worden door een paar bedrijven en experts, aldus Smith. Daar moet iedereen over meebeslissen.

Smith sprak tijdens de lancering van het boek The Future Computed: Artificial Intelligence And Its Role In Society op de Microsoft campus in Berlijn op 22 januari. “Kunstmatige Intelligentie biedt enorme mogelijkheden om de wereld te verbeteren.” Smith gaf het voorbeeld van precisielandbouw waarbij met behulp van sensoren, ICT en robots, planten precies krijgen wat ze nodig hebben. Dit levert hogere opbrengsten op met een lagere CO2 uitstoot. “Hoewel we blij mogen zijn met de enorme belofte die KI biedt, moeten we ook kritisch naar deze technologie kijken. We moeten de fundamentele vragen die voor ons liggen adresseren, voordat de technologie te ver gevorderd is.”

Gezamenlijk de toekomst bepalen

Over die fundamentele vragen moet op democratische wijze besloten worden, aldus Smith. “We moeten als wereldwijde samenleving beslissen wat computers moeten doen. Gezamenlijk moet de mensheid het pad en de toekomst van kunstmatige intelligentie uitstippelen.”

Het is onmogelijk alle problemen en gevaren die KI kan voortbrengen nu al te voorzien, zegt Smith. Daarom is het van belang ethische principes te benoemen waaraan de ontwikkeling van KI aan moet voldoen. In The Future Computed worden zes principes benoemd: Eerlijk, betrouwbaar en veilig (safe), privacy en veilig (secure), inclusief, transparant en verantwoording (accountability).

Transparant en inclusief

KI moet eerlijk zijn, zei Smith. “Want als we computers gaan bouwen die beslissingen nemen voor mensen, dan moeten we garanderen dat deze beslissingen eerlijk zijn.” Uiteraard moet de veiligheid van de gebruiker gegarandeerd worden en het apparaat betrouwbaar zijn. Net als bij de huidige informatietechnologie speelt het privacy issue en is cybersecurity belangrijk. Met inclusiviteit wordt bedoeld dat KI voor iedereen toegankelijk moet zijn. Transparantie is nodig om te kunnen controleren of de kunstmatige intelligentie zich ook daadwerkelijk goed gedraagd. De verantwoording tenslotte slaat op de mensen die KI bouwen. Die moeten altijd verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de producten die ze op de markt zetten.

Verantwoorde KI in de praktijk

Microsoft dat zelf ook hard werkt aan de ontwikkeling van KI, zegt ook praktisch bij te dragen aan de democratisering van kunstmatige intelligentie. “We bouwen niet één zwarte doos die iedereen moet gebruiken”, zei Smith. “Wij creëren KI bouwstenen die voor iedereen beschikbaar zijn. We maken bijvoorbeeld een module beeldherkenning. Die bouwsteen kan worden gebruikt door autofabrikanten. Maar niet alleen bedrijven, ook universiteiten, overheden en non-profits kunnen met het modulaire systeem aan de slag. In de toekomst kan iedereen zijn eigen KI systeem bouwen.”

Het boek The Future Computed is uitgegeven door Microsoft en is gratis te downloaden. Smith schreef het voorwoord samen met Harry Shum de Vicepresident van Microsofts KI onderzoeksgroep. De boeklancering is te zien via Skype.

Beeld: Brad Smith, President, en Harry Shum, vicepresident van de KI en onderzoek groep bij Microsoft.  Beeld ter beschikking gesteld door Microsoft
Reacties worden ingeladen...
gerelateerde items