Reflex-ontvanger met MOSFET’s

idee: Elex-team

De laatste keer hebben we het schema van een praktische reflex-ontvanger gepresenteerd – zie figuur 1 hieronder. Even ter herinnering: in een reflex-ontvanger wordt het ontvangen HF-signaal eerst versterkt voordat het naar de detector gaat; die versterker wordt echter dubbel gebruikt en versterkt tevens het gedetecteerde (audio-)signaal.

 
Figuur 1.
In dit schema hebben we twee dual-gate MOSFET’s gebruikt. T1 vormt het hart van de schakeling. R3 en R5 zorgen voor de gelijkstroominstelling van gate 2 van beide FET’s; C4 zorgt voor de ontkoppeling. C5 ontkoppelt de drain van T1.

De afstemming wordt verzorgd door L1 en C1; L1 bestaat uit 70 windingen koperlakdraad op een ferrietstaafje en dient tegelijk als antenne. Het afgestemde signaal gaat via C2 naar gate 1 van T1. Deze transistor heeft een zo hoge ingangsimpedantie dat de afstemkring niet wordt gedempt.

Het door T1 versterkte HF-signaal wordt door smoorspoel L2 tegengehouden en gaat daarom via C6 naar detector D1, D2, C3 en R2 – die tevens als spanningsverdubbelaar werkt. Via R1 gaat het gelijkgerichte signaal terug naar gate 1 van T1, wordt daar versterkt maar kan nu wel L2 passeren.

Het LF-signaal (zeg maar het audiosignaal) wordt met C7 uitgekoppeld en gaat dan via volumeregelaar P1 naar transistor T2, die als ‘gewone’ LF-versterker dienst doet. Deze levert voldoende power om een niet al te hoogohmige hoofdtelefoon aan te sturen.

Deze schakeling kan heel compact ‘zwevend’ (d.w.z. zonder print) worden opgebouwd. En om bij voorbaat mogelijke zorgen weg te nemen: de BF981 is op eBay nog verkrijgbaar; en mogelijkerwijs doet de schakeling het ook moet ‘modernere’ exemplaren (hoewel we dat zelf niet hebben uitgeprobeerd) – ruimte voor eigen experimenten!

Volgende week gaan we ons weer met andere zaken dan radio bezighouden.