idee: Elex-team

Eenvoudige ionenmeter

Er wordt al geruime tijd beweerd dat negatieve ionen een positief effect op de gezondheid en stemming van mensen kunnen hebben. Toegegeven: dat positieve effect van negatieve ionen wordt vooral geclaimd door fabrikanten van zogenaamde ionisatoren; wetenschappelijk verantwoorde studies hebben voor deze gezondheidsclaims geen onweerlegbare bewijzen gevonden. Niettemin: in deze tijden van lockdown ten gevolge van ‘dat virus’ is het belangrijk om het binnenklimaat zo gezond mogelijk te houden. En met de schakeling die we hier presenteren kunt u eenvoudig controleren of de lucht om u heen voldoende negatieve ionen bevat.

Uit het schema blijkt dat er niet veel nodig is om de aanwezigheid van negatieve ionen te detecteren. De ionen worden ‘gevangen’ (of verzameld, zo u wilt) met een klein metalen plaatje (het gearceerde blokje in het schema). Wanneer het positieve (en dus ‘schadelijke’) ionen betreft, gebeurt er niets. Zijn de ‘goede’ negatieve ionen echter in de meerderheid, dan zal de basis van transistor T1 negatief worden ten opzichte van de emitter: de transistor gaat geleiden.
 

Hetzelfde geldt voor T2 en uiteraard ook voor T3. Deze drie transistoren vormen een soort drievoudige super-Darlington – de totale versterking is dan gelijk aan het product van de drie afzonderlijke versterkingsfactoren; versterking zat dus. Het moge duidelijk zijn: al bij de minste of geringste negatieve lading op het metalen plaatje zal T3 gaan geleiden; de stroom door deze transistor wordt door de draaispoelmeter M1 zichtbaar gemaakt. Niet alleen ziet u zo of er überhaupt vrije negatieve ionen voorhanden zijn, maar de uitslag van de meter geeft ook een ruwe indicatie van de concentratie ervan.

De opbouw op een stukje gaatjesprint is niet kritisch; de verbindingsdraad tussen het metalen plaatje en weerstand R1 dient echter zo kort mogelijk te zijn. De afregeling van de schakeling met instelpotmeter P1 hangt helemaal van de plaatselijke omstandigheden af. U kunt de werking in de badkamer testen: wanneer u de douche opendraait komen er veel negatieve ionen vrij. Dat zou overigens heel goed kunnen verklaren waarom een lekkere douche zo ontspannend werkt...