Bij meetinstrumenten zoals oscilloscopen gaan innovaties meestal stapje voor stapje en wordt er zelden iets echt nieuws bedacht. Toch heeft de IkaScope van het Franse bedrijf Ikalogic (vooral bekend van hun logic analysers) enkele features die ik in mijn lange loopbaan als reviewer nog niet eerder gezien heb. Dat vraagt om een nadere kennismaking met dit bijzondere apparaatje.

Hardware

De IkaScope heeft de vorm van een brede pen en weegt maar 60 g. Als je het beschermkapje eraf trekt, komt de meetpen te voorschijn. De communicatie met PC, tablet of smartphone geschiedt via Wifi. Een aan/uit-knop is er niet, aan de achterzijde  zitten alleen 2 indicatie-LED's en een micro-USB-aansluiting voor het laden van de ingebouwde accu. De scherpe hardmetalen meetpen fungeert bij de IkaScope als aan/uit-schakelaar voor het hele apparaatje. Ikalogic heeft dit gepatenteerd en noemt het ProbeClick, in feite gaat het hierbij om een druktoetsje dat aan het andere einde van de meetstift is gemonteerd.
Je gebruikt de IkaScope door deze vast te houden en de meetpen op het te meten punt in een schakeling te duwen, zodat de punt iets wordt ingedrukt. Daardoor wordt de IkaScope-elektronica geactiveerd en zoekt de pen via Wifi verbinding met de PC/tablet/smartphone om zijn meetgegevens te versturen. Als je de pen weer optilt, wordt het scoopbeeld bevroren en opgeslagen.

Software

Screenshot van de oscilloscoop-software met
enkele cursor-meetlijnen in beeld.
De bijbehorende meet-software is beschikbaar voor vrijwel alle huidige computersoorten: PC's met Windows, Linux of MacOS, en tablets en smartphones met Android of iOS. De software ziet er op alle systemen vrijwel identiek uit. Het grootste deel van het scherm/venster toont het meetsignaal, net zoals bij andere oscilloscoop-applicaties. Aan de zij- en onderkant bevinden zich de gebruikelijke bedieningsknoppen, zoals triggering, spanningsverzwakking en tijdbasis.
Linksboven wordt aangegeven met welke IkaScope-pen de software is verbonden. Via deze knop is het tevens mogelijk om het soort netwerk te kiezen dat je wilt gebruiken. Standaard zet de IkaScope een eigen Wifi-netwerkje op (soft-AP), maar je kunt ook gebruik maken van het thuis- of bedrijfsnetwerk door dit in de software aan te melden. In dat geval hebben niet alleen Wifi-apparaten maar ook via ethernet aangesloten computers toegang tot de meetgegevens die de pen verstuurt.