In deze review beschrijven we eerst het opbouwen van de module, dit wordt namelijk niet in de meegeleverde manual behandeld. Het opbouwen moet ook voor mensen met weinig ervaring goed te doen zijn. Er hoeven geen SMD’s gesoldeerd te worden. Belangrijk is alles goed te controleren voordat je de onderdelen soldeert. Natuurlijk delen we een paar van onze ervaringen over het gebruik van de module. In de foto’s laten we de inhoud van de doos, de onderdelen en de belangrijkste fasen van de opbouw zien.

 

 


Opbouwen van de print

Begin zoals altijd met de onderdelen met het laagste profiel. De twee SMD onderdelen (U5 en X1) zijn reeds op de print gesoldeerd. Begin met de gewone weerstanden, de twee dioden, weerstand-array ’s en IC-voetjes. Daarna de keramische condensatoren, TO-92 transistors en IC’s enz. Als laatste de potmeters en de rotary encoders. Plaats het kristal Y1 niet helemaal tot op de print , de metalen behuizing kan mogelijk voor kortsluiting zorgen. Plaats de 16-pens SIL-socket voor het LCD op de print en soldeer de SIL-header op het LCD. Dat is veiliger en verhindert dat per ongeluk een kortsluiting gemaakt wordt op de aansluitingen. Plaats om de SIL-header aan het LCD te solderen de pinheader in de socket en zet het display alvast even met de schroeven en de afstandsbussen op de print. Soldeer dan de pinheader aan het display, dan zitten de socket en header precies goed ten opzichte van elkaar.

 


Als laatste worden de potmeters en de rotary encoder  geplaatst. De potmeters hebben een borgpen en daar is op de print helaas geen rekening mee gehouden. Knip ze af met een stevige tang.

 
Van de linker potmeter is de borgpen al afgenipt. Dat is helaas nodig om de potmeter goed op de print te kunnen monteren.

De aansluitpennen van de rotary encoder moeten 180 graden verbogen worden, zoals op de foto hieronder te zien is. Van de twee aansluitpennen van de rotary-drukknop moet een klein stukje afgeknipt worden, anders steken ze te ver uit. Als de drie draaiknoppen goed vastgeschroefd zijn en de aansluitingen op de betreffende pads gepositioneerd zijn, kunnen ze gesoldeerd worden.

 

Wat ons opviel, was dat J4 wel op de print te vinden is (naast de micro-controller), maar niet in het schema noch bij de onderdelen. Pinheader J3 hebben we niet geplaatst. Het extra kapje voor de Mode-knop zit los en kun je het beste met een druppeltje lijm vastzetten. De 16-pens SIL-headers en -socket worden niet in de BOM vermeld, maar worden wel meegeleverd. De 2-pens header naast U6 voor de 2x offset is niet meegeleverd. Een 1N4007 ontbreekt bij de onderdelen, maar daarvoor in de plaats is een 1N5819 geleverd. De aansluitingen van L1 en C6/C7 moeten voor de print gebogen worden.