Meer over 101 (4)

| Op de Maker Faire 2015 in Rome werd het nieuwe Arduino/Genuino 101 board voorgesteld, dat is gebaseerd op het hardware-platform Curie van In...

| APRIL 1993 330 jaargang nr 5 mei 1993 ISSN 0013-5895 is een uitgae an; Uitqeersrnij e maxi IJP-klok 4-38 8ezoekadresPeter Treekpoelstraat...

| Dit artikel is afkomstig uit onze Jaren 90 collectie en is als PDF te downloaden voor al onze leden. Helaas is de beschikbare informatie op...

| instelbare deler Deze instelbare deler is opgebouwd rond een dubbele hex-counter 10 (74HCT393) en twee 4-bits komparato- 00 IC4 PO ren (74HC...