Meer over 555 (21)

| Enige tijd geleden werd de auteur gevraagd of het mogelijk was een schakeling te maken voor een drumlicht bij carnavalsfestiviteiten. Het w...

Door DE176025

| A friend asked me, how he could make a Drum Light for the coming carnival, which would light up, everytime he slams the drum and therefore g...

| De alom bekende timer 555 is zeer geschikt voor het schakelen van kleine spanningen en stromen (tot circa 0,2 A). Minder bekend is de mogeli...

| In ruimtes waar de luchtvochtigheid sterk kan variëren (bijvoorbeeld in de badkamer of douche), is een automatische ventilatieregeling zonde...

| De term "stroombegrenzing" is strikt genomen niet helemaal juist. De schakeling zelf begrenst namelijk niet, maar detecteert alleen. Zodra e...

| De 555 is een van de meest veelzijdige komponenten die de elektronica-wereld rijk is. Ditmaal hebben we een toepassing waarbij de 555 ingeze...

| Deze kleine schakeling konerteert de met een NTC gemeten tempera- tuur in een blokgolf met een eenre- dige frekwentie De NTC is opgeno- men...

| simpele bandteller Met behulp an twee ICs en een ze- palende netwerk kan het nodig zijn gangsspanning geen stoorpulsen en-segment-display ka...

| -035- Met behulp an een 555-timer en statische OC/OC-konerter dat een negatiee spanning an De 555 werkt hier als astabiele enkele passiee ko...

| -076- Dit schakelingetje maakt het mo- OTA-sinuskonerter gelijk met behulp an relatief wel- 4 4mA 15 nig komponenten een driehoek- + ormige...