Alle items met de tag LCR-meter (10)
E-mail alert instellen
High-tech LCR-meter, deel 1
1 april 1997 door Elektor Team

High-tech LCR-meter, deel 1

In iedere schakeling duiken ze op, weerstanden, spoelen en/of condensatoren. Zonder deze passieve componenten is geen elektronische schakeling te realiseren. Toch zijn er maar weinig hobbyisten die een universeel testinstrument voor deze componenten in huis hebben. De schakeling die we hier voorstellen, combineert de nauwkeurigheid van een zeer goed en prijzig commercieel apparaat met het budget van een serieuze hobbyist.Meten is weten, gissen is missen. Toch heeft bijna geen enkele hobbyist een meetinstrument ter beschikking waarmee de eigenschappen van passieve componenten exact kunnen worden vastgesteld. Een goede multimeter is in staat om van een weerstand de weerstandswaarde met een tolerantie van bijvoorbeeld 1% vast te stellen. Voor condensatoren en spoelen is de spreiding meestal iets groter. Dat een weerstand naast een ohmse weerstand (de dominante component) ook nog een parasitaire zelfinductie en/of capaciteit (de secundaire component) heeft, wordt dan buiten beschouwing gelaten. Voor condensatoren en spoelen geldt hetzelfde. De dominante component wordt gemeten, de secundaire component gaat bij de meeste metingen verloren of veroorzaakt een meetfout. Voor veel toepassingen zal dit geen al te groot probleem zijn. Bij LF-schakelingen is van een weerstand gewoonlijk alleen de ohmse waarde belangrijk. Dat er een kleine zelfinductie in serie staat en een kleine condensator parallel, valt hierbij niet op. Bij HF-schakelingen en projecten waar hoge nauwkeurigheden gewenst zijn, spelen deze secundaire componenten wel degelijk een relevante rol. Zo kan de serieweerstand van een elektrolytische condensator (ESR) bij de meeste schakelingen niet verwaarloosd worden. Indien de gebruiker zich niet realiseert dat deze componenten aanwezig zijn, wordt hij maar al te vaak geconfronteerd met "onverklaarbare" fouten in zijn schakelingen. De tester voor passieve componenten die we hier voorstellen, brengt de elektrische eigenschappen van spoelen, weerstanden en condensatoren zeer nauwkeurig in kaart.
Meer...
MEMBER DOWNLOAD