Alle items met de tags Review en FPGA (3)

| De SmartScope is bijzonder handige en betaalbare USB-oscilloscoop/analyzer/generator. Intern is de SmartScope opgebouwd rond een krachtige X...

| FPGA-ontwikkeling blijft moeilijk werk, maar open source en open hardware gereedschappen, zoals TinyFPGA, maken het wel gemakkelijker toegan...

| De technici van Red Pitaya hebben hun productaanbod vernieuwd en uitgebreid. Alle nu verkrijgbare bordjes heten ‘STEMlab’. Daardoor heet de...