Als je werkt met radiofrequentie (RF)-signalen, dan kan het handig zijn om op een eenvoudige manier signaalniveaus stapsgewijs te kunnen aanpassen. Je wilt bijvoorbeeld de output van een RF-generator verlagen, onder zijn ingebouwde limieten. Voor verzwakkers (attenuators) zijn er diverse toepassingen bij het afstellen en repareren van ontvangers en andere radioapparatuur. Hoewel hun professionele tegenhangers duur zijn, hebben verzwakkers geen dure elektronica nodig, waardoor een doe-het-zelf-aanpak ook een optie is. Kijk eens naar dit ontwerp voor een RF-stappenverzwakker uit 2017.

Verzwakkerschakeling

Als je het schema bekijkt, zie je dat de schakeling zes cascadevormige pi-type verzwakkingsstappen bevat, die elk optioneel kunnen worden omzeild met een dubbelpolige schakelaar. De print past precies in een gegoten aluminium behuizing.
 
RF attenuator circuit
De complete schakeling van de zesstapsverzwakker.
Uitleg van de maker: "merk op dat elke weerstand in elk pi-netwerk is vervangen door een parallelle combinatie van twee weerstanden. Hierdoor kan de berekende ideale waarde van elke weerstand nauwkeurig worden gerealiseerd, ondanks het feit dat er alleen standaardwaarden uit de E-reeks worden gebruikt. In totaal bestaat de schakeling dus uit zes schakelaars en (maximaal) 6 × 3 × 2 = 36 weerstanden."

De juiste weerstandswaarden worden gekozen om de gewenste verzwakking voor elke stap te bereiken, merkt hij op. "In theorie kan elke verzwakking tussen 0 dB en ∞ dB worden gerealiseerd; in de praktijk is de maximale verzwakking echter beperkt tot ongeveer 10 dB, omdat daarboven parasitaire effecten in de componenten, print en schakelaars (die niet speciaal zijn ontworpen voor RF-toepassingen) een rol gaan spelen. De kleinste mate van verzwakking die in de schakeling wordt gebruikt is 1 dB, hoewel je natuurlijk fracties van een decibel zou kunnen implementeren."
 
The prototype
Het prototype
De print en het voltooide prototype zijn vrij compact. De verzwakker presteert goed tot ongeveer 200 MHz, aldus de auteur.
 
RF attenuator PCB
Op de print van de verzwakker werden RF-lay-outtechnieken gebruikt.

Meer over het project en RF

Het artikel (160323) van Alfred Rosenkränzer het verzwakkerproject verscheen in 2017 in het juli/augustus-nummer van Elektor. Elektor-abonnees ontvangen ElektorMag, korting in de Elektor Store op de meeste producten en volledige toegang tot de online bibliotheek van Elektor, met daarin dit artikel en nog vele andere. Neem vandaag een abonnement!

Inschrijven
Schrijf u in voor tag alert e-mails over RF!


Vertaling: Jan Mulder