Meer over klimaatverandering (6)

| Het zesde syntheserapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) windt er geen doekjes om: “Menselijk handelen, vooral doo...

| Dr. Heleen de Conick sprak in haar inaugurale lezing over systeemverandering. Zij is nu hoogleraar Socio-Technische Innovatie en Klimaatvera...

| We moeten niet wachten op technologie die nog niet volledig ontwikkeld is om ons in de toekomst misschien te redden. De technologie is er al...

| Wat is de Europese Green Deal en welke gevolgen heeft deze voor de elektronica-industrie? De antwoorden op deze vragen kunnen helpen het mil...

| De European Space Agency (ESA) werkt aan een nieuwe satellietmissie die moet bijdragen aan een beter begrip van het klimaat van onze planeet...

| De koraalriffen worden bedreigd door duikers en klimaatveranderingen, maar één organisatie hoopt om ze te redden met een Raspberry Pi als ee...