Meer over Magneten (4)

| Magneten worden in talloze toepassingen gebruikt, zoals in de motoren die onze apparaten aandrijven tot de sensoren die onze laptops in slaa...

| In samenwerking met Tianjin University zijn onderzoekers van de National University of Science and Technology MISIS er in geslaagd om een go...

| Bij de productie van hybride en elektrische auto’s, en dan vooral in de elektrische motoren, wordt tot nog toe veelvuldig gebruik gemaakt va...

| Een stabiele magneet die bestaat uit één atoom, is dat de weg om te komen tot kleinere magnetische geheugenoplossingen? Misschien wel. Als...