Digitaal besturen ontmoet intelligente analoog om een ontwerp te stroomlijnen

26 februari 2018, 11:15
Digitaal besturen ontmoet intelligente analoog om een ontwerp te stroomlijnen
Digitaal besturen ontmoet intelligente analoog om een ontwerp te stroomlijnen
Of het nu wordt toegepast als een eerste introductie in embedded ontwikkelen, als de hoofdcontroller van een aangesloten toepassing of als een toegevoegde component voor het ontlasten van taken van een groter systeem: de rol van de 8-bit microcontroller (MCU) wordt alsmaar groter. Alhoewel ze op zich gemakkelijk te begrijpen en te implementeren zijn, bieden aanvullende hardware en software hulpmiddelen, zoals kernonafhankelijke periferiebouwstenen (CIP’s), intelligent analoog en de MPLAB® codeconfigurator een grotere verwerkingskracht terwijl de hoeveelheid code afneemt, alsook het opgenomen vermogen en de ontwerpinspanning die nodig is om snel de markt te kunnen betreden. Microchip Technology Inc. (NASDAQ: MCHP) heeft twee nieuwe microcontrollerseries geïntroduceerd die zijn ontworpen om afnemers innovatievere producten te laten ontwikkelen.

De nieuwe serie microcontrollers zijn ideale componenten voor gebruik in sensorknooppunten. De PIC16F18446 is ontwikkeld met flexibiliteit in het achterhoofd en zijn geïntegreerde analoog-naar-digitaal omzetter met rekenkracht (ADC2) werkt van 1,8 tot 5 V. Dit levert compatibiliteit op met de meeste sensoren met analoge uitgang en digitale sensoren. De 12-bit ADC2 filtert zelfstandig en dat levert nauwkeurigere analoge sensoruitlezingen op met uiteindelijk eindgebruikersdata van hogere kwaliteit. Omdat de ADC2 de mogelijkheid biedt om de kern alleen te laten ontwaken als dat nodig is, in plaats van in een vooraf bepaald ritme, wordt de vermogensopname van het systeem verlaagd, waardoor deze MCU ideaal is voor batterijgevoede toepassingen. Door deze stroombesparende eigenschap kunnen sensorknooppunten draaien op kleine batterijen. Dit verlaagt de onderhoudskosten voor de eindgebruiker en het levert een gunstiger ontwerp op.
 
De introductie van de ATmega4809 brengt een nieuwe serie megaAVR® microcontrollers die zijn ontwikkeld voor het realiseren van snel reagerende commando en besturingstoepassingen.

De verwerkingskracht van de geïntegreerde snelle analoog-naar-digitaal omzetter (ADC) maakt een snellere omzetting mogelijk van analoge signalen, hetgeen resulteert in voorspellende systeemreacties. Als de eerste megaAVR component met kernonafhankelijke periferiebouwstenen (CIP’s) kan de ATmega4809 taken verwerken in hardware in plaats van via de software.
 
Dit vermindert de hoeveelheid code en kan het schrijven van software aanzienlijk beperken om producten sneller op de markt te brengen. Zo kan bijvoorbeeld de configureerbare klantspecifieke logica (CCL) periferiebouwsteen de ADC koppelen met een klantspecifieke combinatie van externe triggersignalen via de hardware, zonder onderbreking van de kern, hetgeen de reactietijd verbetert en de vermogensopname beperkt. De ATmega4809 kan eveneens worden toegevoegd aan een systeem zodat deze functies overneemt van meer complexe op microprocessor (MPU) gebaseerde ontwerpen. Door gebruik te maken van CIP’s voor het uitvoeren van commando’s en besturingstaken in de MCU in plaats van in de MPU, neemt het risico op vertraagde reacties af hetgeen tot een betere eindgebruikerservaring leidt.
 
De ATmega4809 is gekozen als de ingebouwde microcontroller van een volgende generatie Arduino besturingskaarten. De toevoeging van de ATmega4809 aan deze kaart maakt dat ontwerpers minder tijd hoeven te besteden aan het schrijven van code en meer tijd aan het creatieve proces kunnen wijden. De op hardware gebaseerde CIP’s maken het samenstellen van efficiëntere ontwerpen mogelijk, waarbij de overgang van project naar  productieklaar gemakkelijker is dan ooit tevoren.
 
“De adoptie van de ATmega4809 in de volgende generatie Arduino besturingskaarten versterkt onze samenwerking en brengt de voordelen van CIP’s en intelligent analoog naar het Arduino systeem”, zegt Steve Drehobl, vicepresident van Microchip’s 8-bit MCU bedrijfsafdeling.
 
Reacties worden ingeladen...
gerelateerde items